Spektakliai
Matas
Herkus Kunčius
Vienos dalies istorinė drama
Lietuvos nacionalinis dramos teatras
Režisūra - Albertas Vidžiūnas
Dailininkas – Artūras Šimonis
Muziką parinko Albertas Vidžiūnas
Vaidina:
Remarka, Justinas Marcinkevičius, Romas Kalanta – Vytautas Kaniušonis
Antanas Sniečkus, Vytautas Vitkauskas – Arūnas Vozbutas
Mira Bordonaitė – Vitalija Mockevičiūtė
Michailas Andrejevičius Suslovas, Justas Paleckis, Antanas Smetona – Alvydas Šlepikas
Janina Narkevičiūtė – Monika Bičiūnaitė
Motiejus Šumauskas, Balys Dvarionas, Antanas Venclova, Petras Cvirka, Julius Juzeliūnas, Antanas Merkys – Remigijus Bučius
Marytė Melnikaitė, Leokadija Diržinskaitė, Salomėja – Rasa Rapalytė
Antanas Gudaitis-Guzevičius, Mečislovas Gedvilas, Antanas Račiūnas, Eduardas Mieželaitis, Juozas Baltušis, Stasys Raštikis – Algirdas Gradauskas
Premjera - 2006-03-09