Paroda apie Jankos Kupalos veiklą

2008-02-20

aA

Janko Kupalos gyvenime ir kūryboje Vilnius užėmė ypatingą vietą. MF archyvo nuotrauka

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje 2008 m. vasario 26 d. atidaroma paroda „Janka Kupala ir teatras“, skirta paminėti Baltarusijos poeto Jankos Kupalos komedijos „Paulinka“ pirmojo pastatymo (Vilniuje, 1913 m. sausio 27 d.) 95-ąsias metines. Joje eksponuojama seniausio Baltarusijos literatūros muziejaus kolekcija.

Janko Kupalos gyvenime ir kūryboje Vilnius užėmė ypatingą vietą. Šiame mieste jis gyveno 1908- 1909 ir 1913-1915 metais, dirbo B. Danilovičiaus viešojoje bibliotekoje bibliotekininku, Baltarusių leidybos draugijos laikraščio „Naša niva“ bendradarbiu, vėliau – redaktoriumi ir leidėju. Poetas aktyviai dalyvavo visuomeniniame ir kultūriniame miesto gyvenime, pažinojo Lietuvos rašytojus Liudą. Girą, Mariją Lastauskienę, pjesei „Paulinka“ ir keliems Kupalos eilėraščiams sukūrusį muziką kompozitorių Stasį Šimkų. Vilniuje Kupala taip pat bendravo su dailininkais Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu, Antanu Žmuidzinavičiumi ir kitais Lietuvos kultūros atstovais.

Jankos Kupalos pjeses Lietuvoje ne kartą statė profesionalų ir mėgėjų kolektyvai. Pirmoji jų – Baltarusijos muzikos ir dramos ratelio pastatyta „Paulinka“, į kurios premjerą 1913 m. sausio 27 d. pats autorius atvyko iš Peterburgo. Spektaklis rodytas klube „Sokol“, įsikūrusiame Vilniaus gatvėje 10 (dabar – Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus g. 39). Janka Kupala paskutinį kartą Lietuvos sostinėje lankėsi kartu su baltarusių rašytojų delegacija 1941 m.

Vilniaus laikotarpis ženklina Kupalos kūrybinį pakilimą: čia jis parašė daugelį miestui skirtų eilėraščių, publikavo straipsnius, čia išleistos pjesės „Paulinka“ (1913, 1927 m.), „Išardytas lizdas“ (1919, 1923 m.), poezijos rinkinys „Gyvenimo keliu“ (1923), poema „Amžina daina“ (1927) ir kt. Į lietuvių kalbą išversta daugelis Jankos Kupalos kūrinių.

Parodoje „Janka Kupala ir teatras“ rodoma literatūrinė, dokumentinė ir meninė medžiaga atskleidžia poeto vaidmenį Baltarusijos teatro ir muzikos meno kūrimesi ir vystymesi, pasakoja apie Valstybinio literatūrinio J. Kupalos muziejaus ryšius ir bendravimą su Lietuvos bendruomene, apie poeto atminimo įamžinimą.

Parodoje eksponuojami rankraščiai, pjesių leidiniai, autoriaus gyvenimo metu Vilniuje publikuoti darbai, spektaklių scenų fotografijos, afišos, programos, kvietimai į spektaklius, dokumentinės fotografijos, jubiliejiniai, proginiai kūrinių leidiniai, jų vertimai į lietuvių kalbą. Taip pat eksponuojami teatro kostiumų eskizai pjesėms „Paulinka“ ir „Amžina daina“, pastatytoms Baltarusijos valstybiniame teatre (nuo 1944 m. – Jankos Kupalos teatras), Nacionaliniame akademiniame M. Gorkio dramos teatre (Minskas) pastatytos pjesės „Išardytas lizdas“ kostiumų eskizai, scenovaizdžių eskizai pjesei „Išardytas lizdas“, rodytai Jankos Kupalos teatre.

Teatro, muzikos ir kino muziejaus inf.

Naujienos