Spektakliai
Randor Kvit, arba Kas gudresnis?
Danutė Juronytė
Dviejų dalių linksmas vaidinimas
Kauno valstybinis akademinis dramos teatras
Režisūra - Danutė Juronytė
Dailininkė – Sigita Dubauskienė
Muzika - Giedrius Zinkus
Choreografija - Jadvyga Šalnaitė
Vaidina:

Jonas – Tomas Erbrėderis, Henrikas Savickis
Paliutė – Eugenija Bendoriūtė, Doloresa Kazragytė
Pirma merga – Asta Mačiulytė
Antra merga – Lina Kaladytė
Trečia merga – Raimonda Šukytė, Eugenija Bendoriūtė
Pirmas bernas, vėliau Pirmas vyras-Plikas ponas – Algirdas Pintukas
Antras bernas, vėliau Antras vyras-Akiniuotas ponas – Arūnas Sabonaitis
Trečias bernas, vėliau Trečias vyras-Pirmas gaspadorius – Antanas Kurklietis, Arūnas Stanionis
Ketvirtas bernas, vėliau Ketvirtas vyras-Antras gaspadorius – Remigijus Endriukaitis
Tetulė, vėliau Gaspadinė – Danguolė Baukaitė
Kūma, vėliau Ponia – Gražina Balandytė, Regina Varnaitė
Kaimynė – Birutė Raubaitė, Lili Stepankaitė
Kaimynas, vėliau Žemaitis-Šinkorius – Vilhelmas Vaičekauskas
Anupras, vėliau Tėvas – Albinas Budnikas, Algirdas Vrubliauskas
Anupro pati, vėliau Motina – Danutė Strakšytė, Milė Šablauskaitė
Jaunikis, vėliau Pirmas sukčius – Andrius Kurienius, Ričardas Vitkaitis
Piršlys, vėliau Antras sukčius – Liubomiras Laucevičius, Egidijus Stancikas
Ona, vėliau Pusmergė – Jolanta Garnytė
Muzikantai: Tomas Erbrėderis, Evaldas Leskauskas, Laurynas Preikša, Henrikas Savickis, Vladas Žirgulis

Premjera - 1998-11-27