Spektakliai
Veronika
Regina Steponavičiūtė
Drama Antano Vienuolio apsakymų motyvais
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Režisūra - Regina Steponavičiūtė
Scenografija - Arūnas Uogintas
Kostiumai - Reda Uogintienė
Muzika - Algirdas Martinaitis
Vaidina:
Veronika – Jūratė Budriūnaitė
Katriutė – Danguolė Petraitytė
Marytė – Inga Norkutė
Juozaponienė – Nomeda Bėčiūtė
Benadokas – Lina Bocytė
Kaikarienė – Silvija Povilaitytė
Juozelis – Kęstutis Jankūnas
Samuliukas amerikantas – Juozas Žibūda
Anicokas – Juozas Bindokas
Gaspadoraitis – Eduardas Pauliukonis
Klebonas – Vladas Baranauskas
„Vaistininkas“ – Pranas Piaulokas
Šepečių sodžiaus ir miestelio gyventojai – spektaklyje dalyvaujantys aktoriai
Premjera - 2001-02-24