Spektakliai
Junas Gabrielis Borkmanas
Henrik Ibsen
Valstybinis jaunimo teatras
Režisūra - Gintaras Varnas
Scenografija - Gintaras Makarevičius
Kostiumai - Jolanta Rimkutė
Muzika - Antanas Kučinskas
Videodizaineris – Rimas Sakalauskas
Vaidina:

Junas Gabrielis Borkmanas - Kostas Smoriginas

Fru Grunhilda Borkman - Jūratė Onaitytė

Freken Ela Rentheim - Dalia Overaitė

Vilhelmas Fuldalas - Vidas Petkevičius

Fru Fanė Vilton - Eglė Špokaitė

Frida Fuldal - Jovita Jankelaitytė

Erhartas Borkmanas - Pijus Narijauskas, Skomantas Duoplys

Fru Borkman kambarinės - Aldona Bendoriūtė, Jonė Dambrauskaitė

 

Premjera - 2017-02-10