Spektakliai
Saga apie Gestą Berlingą
Pagal Selmą Lagerlöf
U.Aloe 3 veiksmų inscenizacija
Iš estų kalbos vertė Hugo Aderis
Valstybinis jaunimo teatras
Režisūra - Priitas Pedajasas
Dailininkė – Nadežda Gultiajeva
Muzikinis apipavidalinimas – Priito Pedajaso
Dainos K.M.Belmano tekstais (vertė Violeta Palčinskaitė)
Vaidina:

Kavalieriai:

Gesta Berlingas – Povilas Budrys

Berenkroicas – Gediminas Storpirštis

Patronas Julijus – Rolandas Kazlas

Lovenborgas – Arūnas Storpirštis

Ebenhardas – Kęstutis Jakštas, Juozas Jaruševičius

Liljekrūna – Saulius Sipaitis

Sintramas – Vidas Petkevičius

Majorienė – Kristina Andrejauskaitė, Elvyra Žebertavičiūtė

Majoras – Kęstutis Jakštas,, Antanas Šurna

Merta Dona – Irena Kriauzaitė, Janina Matekonytė

Henrikas Dona – R.Ramanauskas

Elizabeta Dona – Eglė Aukštikalnytė, Rasa Misevičiūtė

Melchioras Sinkleris – Rimgaudas Karvelis

Gustava Sinkler – Vanda Marčinskaitė

Mariana Sinkler – Dovilė Šilkaitytė

Ana Šernhiok – Lina Budzeikaitė

Ana-Lisa – Eglė Aukštikalnytė, Rasa Misevičiūtė

Bru Propstas – Ferdinandas Jakšys

Lensmanas – Sigitas Ramelis

Lensmano žmona – Jūratė Aniulytė

Smuklininkė – Ina Kartašova

Kapitonas Lenartas – Vytautas Taukinaitis

Šluotų rišėja – Janina Matekonytė, Laima Štrimaitytė

 

Premjera - 1996-09-21