Spektakliai
Prūsai
Giedrius Kuprevičius
Libretas – Giedriaus Kuprevičiaus (pagal J.Grušo „Herkus Mantas“)
2 veiksmų opera
Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
Dirigentas – Stanislovas Domarkas
Režisūra - Nerijus Petrokas
Dailininkė – Virginija Idzelytė
Baletmeisteris – Jurijus Smoriginas

Premjera - 1997-09-01