Spektakliai
M.m. Scenos iš gyvenimo
Konstantin Stešek
Menų spaustuvės programa „Atvira erdvė“
Režisūra - Balys Latėnas
Vaidina:

Sergejus – Ramūnas Cicėnas

Lena – Ilona Kvietkutė

Giedrius Savickas

Premjera - 2006-11-29