Spektakliai
Barbora ir Žygimantas
pagal Joną Grinių
Jono Vaitkaus poetinė improvizacija pagal Jono Griniaus pjesę „Gulbės giesmė“
Valstybinis jaunimo teatras
Režisūra - Jonas Vaitkus
Scenografija - Artūras Šimonis
Kostiumai - Agnė Kuzmickaitė
Muzika - Bronius Kutavičius
Vaidina:

Severija Janušauskaitė

Algirdas Latėnas

Emilija Latėnaitė‑Bieliauskienė

Vidas Petkevičius

Kostas Smoriginas

Kristina Andrejauskaitė

Tomas Kizelis

Aldona Bendoriūtė

Dovilė Šilkaitytė

Eglė Špokaitė

Gediminas Storpirštis

Jurgis Damaševičius

Nerijus Gadliauskas

Ignas Ciplijauskas

Saulius Sipaitis

Dovydas Stončius

Vytautas Taukinaitis

Premjera - 2010-04-23