Spektakliai
Apie Jonelį
Inscenizacijos autorius – Rimas Driežis
Vienos dalies vaidinimas pagal Žemaitės kūrinėlius
Vilniaus teatras „Lėlė“
Režisūra - Rimas Driežis
Dailininkė – Aušra Bagočiūnaitė-Paukštienė
Lėles ir dekoracijas gamino Lilijana Janavičienė, Božena Mazūra, Ligita Skukauskaitė, Alis Šalkauskas, Pranas Rimeikis

Vaidina Nijolė Gailiūtė

Premjera - 1990-09-13