Spektakliai
Vakaras su knyga
Pagal Michailo Bulgakovo romaną „Meistras ir Margarita“
Pastatymo vadovas – Vidas Bareikis
Menų spaustuvės jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“
Scenografija - Marta Vosyliūtė
Skaitovai – Vidas Bareikis, Indrė Lencevičiūtė
Traškesio autorius – Vainius Sodeika
Vizorius – Ainis Storpirštis
Režisierius-supervizorius – Gintaras Varnas
Spektaklyje skamba Petro Gabrieliaus ir Pilypo Stiklo muzika (muziką parinko pastatymo vadovas)

Premjera - 2009-10-17