Julija Skuratova

Julija Skuratova gimė 1974 m. spalio 20 d. Vilniuje.  2000 baigė scenografijos studijas Vilniaus dailėss akademijoje, 2008 – meno aspirantūrą. 2004 stažavo Varšuvos A. Zelwerowicziaus teatro akademijos Balstogės Lėlių teatro fakultete. Nuo 2006 ten pat dėsto kompoziciją ir lėlių technologiją. Surengė parodų.

 

Darbai teatre