Dalia Mataitienė

Dalia Mataitienė gimė 1936 m. birželio 6 d. Klaipėdoje. 1960 baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą. 1959–61 dirbo dailininke Lietuvos valstybiniame akademiniame dramos teatre, 1962–64 dainų ir šokių ansamblyje „Lietuva“, 1964–65 Lietuvos kino studijoje. Nuo 1967 su Povilu Mataičiu kūrė spektaklius Lietuvių etnografiniame ansamblyje (1974–90 Liaudies buities muziejaus Liaudies muzikos teatro trupė, 1992–2010 Lietuvių folkloro teatras). Sukūrė scenovaizdžių spektakliams Lietuvoje ir užsienyje, taip pat kino filmams. LSSR valstybinė premija (1984). Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija (su Povilu Mataičiu, 2010).

Darbai teatre