Giedrius Kuprevičius

Giedrius Kuprevičius gimė 1944 m. balandžio 8 d. Kaune. 1968 baigė kompoziciją Lietuvos konservatorijoje (Eduardo Balsio klasė). 1966-1975 dėstė Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje Kaune, 1990-1999 – Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete. Nuo 2000 dėsto Kauno technologijos universitete, Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas; profesorius (2004). 2003 jo iniciatyva šiame universitete įkurta Garso ir vaizdo menų technologijų katedra, veikia Kompiuterinės muzikos klubas.

1971-1982 vadovavo Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriui, 1980-1987 – Kauno muzikinio teatro elektroninės muzikos grupei „Argo“. 1987-1988 dirbo Lietuvos televizijos Muzikos laidų redakcijos vyriausiuoju redaktoriumi. Nuo 1957 nuolat skambina Kauno karilionu, nuo 1998 vyriausiasis Kauno miesto varpininkas. Lietuvos kultūros ministro pirmasis pavaduotojas ir meno reikalų valdybos viršininkas (1988-1990), Kauno savivaldybės vicemeras (1992-1993). Gedimino ordino Karininko kryžius (2003). LR Vyriausybės kultūros ir meno premija (2006). Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija (2013).

Asmeninis puslapis:
www.giedriuskuprevicius.lt

 

Darbai teatre