Jonas Jurašas

Jonas Jurašas gimė 1936 m. birželio 19 d. Panevėžyje. 1964 baigė A. Lunačiarskio teatro meno institutą Maskvoje. Sukūrė spektaklių Lietuvos rusų dramos, Šiaulių dramos, Lietuvos dramos teatruose. 1967–1972 Kauno dramos teatro vyr. režisierius (pašalintas iš pareigų dėl politinių motyvų). Daugelis spektaklių, pastatytų Lietuvoje, buvo uždrausti arba rodyti cenzūros pakeisti. 1974 emigravo – gyveno Austrijoje, Vokietijoje, vėliau JAV. Pastatė spektaklių JAV, Japonijos, Belgijos, Vokietijos, Kanados teatruose. 1990–1992 ir 2010–2014 režisavo Nacionaliniame Kauno dramos teatre. JAV ir Kanados aukštųjų mokyklų kviestinis profesorius. Gedimino ordino Karininko kryžius (2006). Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija (2009).

Darbai teatre