Dalia Ibelhauptaitė

Dalia Ibelhauptaitė gimė 1967 m. gegužės 4 d. Vilniuje. 1990 baigė A. Lunačiarskio teatro meno institutą Maskvoje (Marko Zacharovo mokinė). Nuo 1991 gyvena ir kuria Londone ir Vilniuje, vadovauja aktorių meistriškumo seminarams įvairiose šalyse. 2012 su kitais įkūrė viešąją įstaigą „Vilnius City Opera“ (2006–12 vadinta „Bohemiečiais“). Režisavo dramos spektaklių įvairiuose Londono teatruose, operų D. Britanijoje, Olandijoje, Lietuvoje.  Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius (2011).

Darbai teatre