Cezaris Graužinis

Cezaris Graužinis gimė 1967 m. spalio 21 d. Vilniuje. 1990 baigė A. Lunačiarskio teatro meno institutą Maskvoje (kurso vadovai – Andrejus Gončiarovas ir Markas Zacharovas). Nuo 1989 dirba Lietuvos ir užsienio šalių teatruose. 1992 stažavo „Suzuki Company of Toga“ (Japonija). Nuo 1994 dėsto Lietuvos muzikos akademijoje (nuo 2004 Lietuvos muzikos ir teatro akademija). 1997–2002 dėstė Malmės (Švedija) aukštojoje teatro mokykloje, 2000 – Helsinkio teatro akademijoje. Vilniuje įkūrė teatro trupes „Lietuviško teatro Naujosios kartos bendrija“ (1996), „cezario grupė“ (2003). 2007–09 Helsinkio teatro „Viirus“, nuo 2016 Patrų municipalinio regioninio teatro Dramos mokyklos (Graikija) meno vadovas.

Darbai teatre