Vytautas Dapšys

Vytautas Dapšys gimė 1956 metais. 1987 A.Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje įgijo režisieriaus specialybę. Iki 1990 dirbo režisieriaus Anatolijaus Vasiljevo trupėje aktoriumi. 1990 grįžo į Lietuvą. Sukūrė spektaklių įvairiuose Lietuvos teatruose.

Darbai teatre