Paroda „THEATRUM BIBLICUM. Velykų preliudijos scenovaizdžiai“

2023 03 07 menufaktura.lt
Parodos „Theatrum biblicum“ eksponatas: Didžiosios savaitės dekoracijos. Iliustracija iš BPM archyvo
Parodos „Theatrum biblicum“ eksponatas: Didžiosios savaitės dekoracijos. Iliustracija iš BPM archyvo

aA

Kovo 15 d., 18 val., Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) vyks parodos „THEATRUM BIBLICUM. Velykų preliudijos scenovaizdžiai“ atidarymas.

Paroda „Theatrum biblicum“ (liet. Biblijos teatras) skirta scenografijos sričiai. Ji pristato unikalias, per pastarąjį dešimtmetį atrastas barokines Didžiosios savaitės dekoracijas ir Senojo bei Naujojo Testamento paveikslus iš Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios, iš kitų Lietuvos šventovių bei muziejų rinkinių. Specifinės paskirties kūriniai parodo, kaip XVIII a. - XIX a. I p. per metaforas ir alegorijas būdavo įprasminama Didžiosios savaitės liturgija. Didžiąją savaitę dekoracijos pakeisdavo įprastą bažnyčios vaizdą, paversdavo interjerą įspūdinga, sukrečiančia erdve, pajungta pagrindinei idėjai.

Kristaus kančios, mirties ir Prisikėlimo inscenizacijos paplito baroko laikotarpiu, buvo viena iš jėzuitų platinamų šventojo teatro (lot. Theatrum sacrum) formų, stebinusi ir padėjusi žmonėms emociškai išgyventi svarbiausius Išganymo istorijos momentus. Kristaus kapo - didingos scenos su dekoracijomis - apogėjumi laikomi XVII-XVIII amžiai. XXI a. Europoje išaugus susidomėjimui Theatrum sacrum, Kristaus kapo dekoracijos iš naujo atrandamos, restauruojamos ir eksponuojamos bažnyčiose. Šie kūriniai svarbūs ir kaip scenovaizdžio istorijos reliktai. Teoriškai yra žinomi barokinių dekoracijų kūrimo principai, išlikę piešiniai, eskizai, bet paroda tampa reta galimybe pamatyti, kaip atrodė įgyvendinti sumanymai.

Pirmoje parodos dalyje eksponuojamas Švėkšnos bažnyčios paveikslų ciklas. Paveikslai, dabar paskiri, iš pradžių sudarė didžiulį (apie 320 x 850 cm) vientisą ar kelis didelius tapinius; buvo sukomponuoti po du, vienas virš kito, o XIX a. viduryje sukarpyti. Parodoje pristatoma šios didžiulės drobės rekonstrukcija ir Amsterdamo leidėjo C. J. Visscherio albumas „Theatrum biblicum“ (1643), pagal jame esančius Nyderlandų žymiųjų grafikų biblinius raižinius ir buvo nutapyta dalis paveikslų. Ciklas išsiskiria vaizdavimo būdu: biblinės scenos įkomponuotos tapytuose rėmuose, kiekvieną jų lydi tekstas. Tačiau šie atvaizdai - ne viduramžių neraštingiesiems skirta „vargšų biblija. Siužetai specialiai parinkti ir pateikti vienoje prasminėje gijoje, skatinančioje apmąstyti žmogaus santykį su Dievu: netikėjimą, abejones, atitolimą, susitaikinimą ir beribį iš Dievo kylantį atleidimą.

Antra parodos dalis skirta XVIII a. vid. - XIX a. I p. Didžiosios savaitės dekoracijų, vadinamojo Kristaus kapo, dalims. Tai efektingi kulisai, kontūrinės biblinės scenos, pranašų figūros. Pasaulietinio teatro scenovaizdžių Lietuvoje neišliko - vien todėl šie eksponatai unikalūs. Baroko laikotarpiu dekoracijas tapė monumentaliosios dailės principus išmanantys profesionalūs meistrai, jų darbai stebina didingumu, išraiška ir įtaiga. Šiuose kūriniuose užkoduotos ir teologinės, alegorinės prasmės.

Parodą vainikuoja kontūrinis Prisikėlusiojo Kristaus paveikslas, virš jo - pranašo Izaijo žodžiai „...jo kapas bus garbingas“ (Iz 11, 10). Kodėl baroko laikotarpiu tiek daug dėmesio buvo skiriama Kristaus kapui? Atsakymą galima rasti Evangelijoje - Velykų rytą tuščias kapas liudijo žinią apie Prisikėlusįjį: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė“! (Lk 24, 5-6).

Atidarymo renginyje dalyvaus parodos kuratorė dr. Asta Giniūnienė, Bažnytinio paveldo muziejaus vadovė Rita Pauliukevičiūtė, meno istorikė prof. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė, kunigas Algirdas Akelaitis. Maloniai kviečiame!

Parodos renginių programa:

Kovo 29 d. 18 val. dr. A. Giniūnienės paskaita „Švėkšnos bažnyčios paveikslų ciklo kilmės paieškos - ar prototipas galėjo būti gavėnios uždanga?“;

Balandžio 19 d. dr. A. Giniūnienės ir kun. A. Akelaičio pokalbis „Kontempliuoti Evangeliją - senųjų Švėkšnos bažnyčios paveikslų pasakojimas“;

Gegužės 17 d. dr. A. Giniūnienės ir dr. I. Gudauskienės pokalbis „SLENKSČIAI - Biblijos vaizdiniai kalbina dabartį“;

Gegužės 31 d. 18 val. dr. H. Šabasevičiaus paskaita „Kad būtų dirbtina, bet atrodytų kaip tikra“. Baroko teatras Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“.

Artimiausios ekskursijos po parodą vyks kovo 18 ir 25 d. 15.30 val. ir kovo 22 d. 18.30 val., kovo 25 d. 12 val. - šeimų edukacija. Bilietus galima įsigyti muziejaus kasoje arba „Paysera Tickets“ sistemoje.

Bažnytinio paveldo muziejaus informacija

Anonsai