„Lietuvių teatro istoriją" vainikuoja ketvirtoji knyga

2010 01 15 lrytas.lt, 2010 01 15

aA

Išsami 1980-1990 metų lietuvių teatrinio gyvenimo panorama atsiskleidžia knygoje „Lietuvių teatro istorija. 1980-1990".

Knygos autoriai - Lietuvos kultūros tyrimų (buvusio Kultūros, filosofijos ir meno) instituto mokslininkų grupė, tyrinėjanti Lietuvos teatro istorijos problemas.

Išsamus leidinys vainikuoja 1997 metais pradėtą Lietuvos teatro istorijos tyrimų programą, kurios metu buvo išleistos dar trys knygos: „Lietuvių teatro istorija. 1929-1935", „Lietuvių teatro istorija. 1935-1940" ir „Lietuvių teatro istorija. 1970-1980".

Naujausią paskutiniam Lietuvos teatro istorijos dešimtmečiui iki nepriklausomybės atkūrimo skirtą knygą sudarė teatrologė profesorė Irena Aleksaitė, taip pat parašiusi skyrių apie Lietuvos valstybinį akademinį dramos teatrą.

Knygoje išsamiai analizuojama Valstybinio Jaunimo teatro (dr. Rasa Vasinauskaitė), Kauno valstybinio dramos teatro (dr. Audronė Girdzijauskaitė), Klaipėdos dramos teatro (Daiva Šabasevičienė), Panevėžio dramos teatro (dr. Šarūnė Trinkūnaitė), Šiaulių dramos teatro (Gražina Mareckaitė) veikla, aptariamos šio laikotarpio operos (dr. Vytautė Markeliūnienė) ir baleto (dr. Helmutas Šabasevičius) raidos ypatybės. Kauno valstybinio muzikinio teatro istoriją nuo pat įkūrimo iki 1990 m. apžvelgia muzikologė Lina Stankevičiūtė.

Atskiras skyrius knygoje paskirtas lėlių teatro istorijai - jame A. Girdzijauskaitė aptaria Vilniaus teatro „Lėlė" ir Kauno lėlių teatro raidą.

Beveik 600 puslapių knyga gausiai iliustruota spektaklių ir teatro kūrėjų nuotraukomis, ją papildo šio laikotarpio teatrų repertuaras, trumpos knygos autorių biografijos, reziumė anglų kalba, asmenvardžių rodyklė.

Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslininkai šia ir ankstesnėmis lietuvių teatro istorijos knygomis užbaigė darbą, kuris buvo pradėtas dar 1981 metais, kai tuomečio Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto mokslininkai išleido knygą „Lietuvių teatras. 1918-1929" bei leidinius, skirtus Lietuvos teatro raidai 1940-1957 m. ir 1957-1970 metais.

Knyga „Lietuvių teatro istorija. 1980-1990" plačiajai visuomenei bus pristatoma Vilniaus mažajame teatre sausio 25 d. 17 val..

LRYTAS.LT

 

Anonsai