Spektakliai
Daktaras ir Mangaryta
Vytautas V. Landsbergis
Dviejų dalių spektaklis
Jono Basanavičiaus surinktų pasakų motyvais
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Režisūra - Vytautas V. Landsbergis
Dailininkė – Dalia Klimavičiūtė
Muzika - Gintaras Sodeika
Vaidina:
Mangaryta, Elė – Jūratė Budriūnaitė
Daktaras Jonas – Pranas Piaulokas
Duobkasys, Jonukas, Kunigas Jonas – Sigitas Jakubauskas
Duobkasys, Velnių vyresnysis, Jonuko ir kunigo Jono mama, močeka, karalaitė, šventas Petras – Juozas Bindokas
Duobkasys, girios aidas, Marė, Dimijonas, velnias ir merga, antras kunigaikštis, ne vyrs, o daili panelė, klastorius – Dalius Jančiauskas
Duobkasys, Jonuko ir kunigo Jono tėvas, velnias ir merga, pirmas kunigaikštis, karalius, antras ponas, pirmas angelas – Rolandas Dovydaitis
Kunigėlis, Dimijono mama, velnias ir merga, ragana, pirmas ponas, antras angelas – Antanas Venckus
Premjera - 2003-04-12