„Šalom, Belisima!“: pažadėtoji žemė - tai Kaunas

2017 08 02 menufaktura.lt
Spektaklis pasakos Bellos Shirin istoriją. Remio Ščerbausko nuotrauka
Spektaklis pasakos Bellos Shirin istoriją. Remio Ščerbausko nuotrauka

aA

„Savo klejonėse Izraelyje vis dažniau regėdavau Kauną. Vaidenosi kaip tolima, pažadėtoji žemė, kurioje lakstau sau basa dulkėta Laisvės alėja. Vos tik pagalvodavau apie Lietuvą, jausdavausi laiminga“. Tokiais žodžiais rugsėjo pabaigoje prabils į mus kaunietė Bella premjeros „Šalom, Bellisima!“ metu.

„Šalom, Bellisima!“ - spektaklis, sukurtas pagal autentišką Bellos Shirin gyvenimo istoriją. 17-metė Bella, kartu su savo Holokaustą išgyvenusiais tėvais, emigruoja  į Izraelį 1963 metais. 2004-siais ji vėl sugrįžta į gimtąjį Kauną ir pagaliau pasijunta laiminga. Ką išgyveno Bella Izraelyje ir Lietuvoje? Kodėl ji nori kalbėti apie daugiakultūrę ir ypatingai gražią Lietuvą? Kodėl ji pyksta, kai lietuvius vadina žydšaudžiais?

Bellos istorija bus pasakojama žydiškos trijų patiekalų vakarienės metu. Scenarijų  sukūrė, o vėliau ir spektaklį ėmėsi režisuoti rašytoja, režisierė, teatrologė Ina Pukelytė.

 „Žydų istorija Lietuvoje susidomėjau rašydama knygą apie žydų teatrą tarpukario Lietuvoje, tad buvo įdomu prisiliesti prie šios istorijos per Bellos asmenybę. Susipažinau su Bella pernai rudenį, ėmėmės darbo - rytais prie arbatos savo bute ji pasakojo gyvenimo istoriją, aš ją užrašinėjau ir bandžiau suteikti teatrinę formą. Kadangi aiškiai įsivaizdavau, koks turėtų būti spektaklis, pasisiūliau ir režisuoti. Bella neprieštaravo, prasidėjo kitas spektaklio kūrimo etapas“, - pasakoja spektaklio dramaturgė ir režisierė Ina Pukelytė.

Bella Shirin gimė Kaune, po to kai čia įsikūrė iš koncentracijos stovyklos grįžę jos tėvai. Sovietmečiu Bellos šeima tapo viena pirmųjų, gavusių leidimą išvykti į Izraelį, tačiau meilės gimtajam miestui Bella nepamiršo net ir prisitaikiusi prie gyvenimo svetur. „Kai  2004 m. pirmą kar­tą grį­žau į Kau­ną ir išė­jau į mies­to gat­ves, pa­ma­čiau, kad nie­kas ne­pa­si­kei­tė. Kau­nas iš­li­ko toks, ko­kį bu­vau pa­li­ku­si, - ža­lias, gy­vas, su tais pa­čiais na­mais ir gat­vė­mis. Tik žmonės pasikeitė, ypač jaunimas. Jie tapo laisvesni, kūrybiškesni, atviresni “, - sakė Bella.

Bella Shirin  - „Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022“ ambasadorė. Neatsitiktinai šis spektaklis yra „Kaunas 2022“ atminties platformos dalis, atitinkanti jos tikslą: pažadinti miesto multikultūrinę atmtį, kurioje žydų, rusų, lenkų, vokiečių, lietuvių ir kitų kultūrų veikėjai pasirodo iš naujo ir padeda kurti turtingesnę miesto istoriją. Juk dalis visuomenės nėra įsisąmoninusi, kad Kaunas iškilo įvairių čia gyvenusių ir prie jo kūrimo prisidėjusių tautų dėka. „Priklausau antrajai nuo Holokausto išsigelbėjusių žmonių kartai, todėl man teko išgyventi labai sunkius laikus. Tačiau žiūrovai spektaklyje gali šiek tiek nustebti. Svarbu žinoti lit­va­kųis­to­ri­ją, bet svar­bu vis­ką pa­teik­ti su sai­ku, pa­ro­dy­ti ne tik sun­kią­ją, bet ir ge­rą­ją is­to­ri­jos pu­sę“, - sako Bella.

 „Bellos Shirin gyvenimo istorija - tarsi maža XX a. istorijos rekonstrukcija. Tūkstančiai kauniečių išgyveno tai, ką patyrė Bellos šeima - Holokaustą, sovietų okupaciją, emigraciją. Šis spektaklis - vienas iš daugelio Europos kultūros sostinės platformos „Atminties biuras“ projektų, kuriame mes kalbėsime apie šio miesto praradimus, o kartu sieksime paversti juos atradimais. Rinkdami miestiečių atsiminimus, jų pasakojimus, mėginsime atskleisti sudėtingą, multikultūrišką ir nepaprastai įdomią savo miesto ir jo žmonių istoriją“, - pasakoja platformos kuratorė Daiva Citvarienė.

Pagrindinį vaidmenį atlieka Olita Dautartaitė, taip pat vaidina jaunoji aktorė Rūta Kumpikaitė. Scenografė ir kostiumų dailininkė - Lina Jonikė. Dramaturgė, režisierė - Ina Pukelytė. Spektaklio partneris -  „Kaunas 2022“, spektaklį globoja Lietuvos kultūros taryba.

Premjera įvyks rugsėjo 21, 28, 29 dienomis Teatro klube, Vilniaus g.22, Architektų namai, IIa, Kaune. Bilietus netrukus platins „Tiketa“.

Daugiau informacijos: www.teatroklubas.lt

Anonsai