Spektakliai
Lozoriaus giedojimai
Jordan Radičkov
Monospektaklis
Iš bulgarų kalbos vertė Birutė Želvytė
Valstybinis jaunimo teatras
Režisūra - Algimantas Pociūnas
Dailininkė – Nadežda Gultiajeva
Muzika - Faustas Latėnas
Vaidina:
Povilas Budrys
Premjera - 1993-02-20