Išsipildė Vilniaus lenkų teatro „Studija“ svajonė

2023 06 02 menufaktura.lt
Akimirka iš 2023 m. balandžio 25 d. įvykusios premjeros „Helverio naktis“, vaidina Agnieszka Rawdo ir Edwardas Kiejzikas, režisierius Jonas Vaitkus (Vilniaus lenkų teatras „Studija“). Ričardo Grigo nuotrauka
Akimirka iš 2023 m. balandžio 25 d. įvykusios premjeros „Helverio naktis“, vaidina Agnieszka Rawdo ir Edwardas Kiejzikas, režisierius Jonas Vaitkus (Vilniaus lenkų teatras „Studija“). Ričardo Grigo nuotrauka

aA

Po 80-ties metų Vilnius vėl turi lenkų profesionalų teatrą. Vilniaus lenkų teatrui „Studija“ suteiktas profesionalaus teatro statusas.

Po 63-ejų veiklos metų Vilniaus lenkų teatras „Studija“ pelnė profesionalaus teatro statusą - tai kelių kartų darbas ir teatro įkūrėjos dr. Janinos Stróżanowskos pastangų rezultatas. Nuo šiol tai bus pirmasis profesionalus lenkų mažumos teatras Lietuvoje. Įkurtas 1960 m., Vilniaus lenkų teatras „Studija“ buvo pirmoji po karo tokio pobūdžio meno įstaiga Vilniuje. Per daugelį metų teatras pastatė daugiau kaip 90 spektaklių, sukūrė ir sėkmingai plėtoja tarptautinius teatro festivalius: nuo 1994 metų - „Vilniaus lenkų scenos susitikimus“, nuo 2012 metų - tarptautinį monospektaklių festivalį „MonoRytai“, o nuo 2020 metų organizuoja tarptautinį menų festivalį „TRANS / MISIJOS Balticum“. Pagrindinis teatro tikslas - puoselėti ir skleisti lenkišką kultūrą Lietuvoje. Vilniaus lenkų teatro „Studija“ veikla neapsiriboja vien spektakliais, nuo 1990-ųjų pradžios teatras organizuoja teatro dirbtuves, kviečia į susitikimus su žymiais aktoriais ir režisieriais. Taip pat bendradarbiauja su įvairiomis lenkiškomis organizacijomis Lietuvoje, lenkiškomis mokyklomis Vilniuje ir Vilniaus rajone. Vilniaus lenkų teatro „Studija“ spektakliai suvaidinti įvairiose scenose Lenkijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Austrijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Teatras glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis Lenkijos ir Lietuvos valstybinių teatrų institucijomis. Pasirašytos glaudaus bendradarbiavimo sutartys su Wandos Siemaszkovos teatru Žešuve; su Lenkijos televizija ir jos filialais, t. y. TVP Wilno, TVP Kultura, Lenkijos televizijos teatru; bendradarbiaujama su Lenkijos radiju Žešuve, Zbigniewo Raszewskio Teatro Institutu, Liublino Osterwos Teatru, Vilniaus Oskaro Koršunovo teatru, Trakų pilimi, Vilniaus rotuše ir kt.

„Širdingai dėkoju Teatro draugui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto Signatarui Česlavui Okinčicui, kuris nuo pradžios iki šio proceso pabaigos kuravo ir teikė visokeriopą pagalbą. Norime nuoširdžiai padėkoti tiems, kurie palaikė teatrą svarbiausiuose tobulėjimo etapuose. Visų mūsų laukia įdomūs, sunkūs darbai, rimti iššūkiai, nauji pasirodymai, idėjų įgyvendinimo ir naujų galimybių paieškos. Kaip rašė mūsų didysis šiuolaikinis lenkų dramaturgas Sławomiras Mrożekas, „Turėsi gražų gyvenimą, pilną vilties, ilgesio ir nusivylimų. Ne kiekvienam tai duota“. Dėkojame Lietuvos kultūros Ministrui Simonui Kairiui ir Profesionaliojo scenos meno Tarybai, kurie mumis patikėjo ir priėmė šį sprendimą. Dėkojame Lenkijos Respublikos Kultūros ir Nacionalinio paveldo Ministerijai ir Ministro Pirmininko pavaduotojui, profesoriui Piotrui Glińskiui ir visoms abiejų valstybių ministerijų institucijoms bei departamentams“, - džiaugiasi ir dėkoja teatro vadovė Lila Kiejzik.

Vilniaus lenkų teatro „Studija“ informacija

Naujienos