Paul Eugene Budraitis
Paulius Eugene Budraitis gimė 1972 metų liepos 16 d. Niujorke, JAV lietuvių emigrantų šeimoje. 1995 Indianos universitete JAV baigė politikos mokslų ir teatro studijas. Vaidino ir režisavo įvairiuose teatruose, rašė pjeses. Įkūrė ir vadovavo eksperimentinei teatro trupei „Oranžinis projektas“. 2003 baigė režisūros magistro studijas Lietuvos muzikos akademijoje (kurso vadovas – Jonas Vaitkus). Nuo 2003 šioje akademijoje dėsto vaidybą.
Darbai teatre