Spektakliai
Geras žmogus iš Sezuano
Bertolt Brecht
Dviejų dalių alegorinė pjesė
Edvardas Viskanta
Klaipėdos dramos teatras
Režisūra - Aurelija Ragauskaitė
Dailininkė – Viktorija Gatavynaitė
Muzika - Vytautas Kernagis
Vaidina:
Vangas – Igoris Reklaitis
I dievas – Rimantas Pelakauskas
II dievas – Gediminas Pranckūnas
III dievas – Rimantas Nedzveckas
Šen Te – Regina Šaltenytė
Jang Sunas – Rytis Gustaitis, Kęstutis Macijauskas
Ponia Jang – Marija Černiauskaitė, Jūratė Jankauskaitė
Našlė Šin – Valentina Leonavičiūtė
Vyriškis – Jonas Naujokas
Moteris – Julija Sakalaitė
Sūnėnas – Rytis Gustaitis, Kęstutis Macijauskas
Brolienė – Eglė Barauskaitė
Senis – Aleksandras Šimanskis
Berniukas – Gediminas Kantauskas
Šlubas vyras – Algirdas Venskūnas
Dailidė Lin To – Kazimieras Žvinklys
Mi Ciu – Vida Kojelytė, Nijolė Sabulytė
Policininkas – Vytautas Anužis
Kilimų pardavėjas – Vytautas Kancleris
Jo žmona – Nijolė Narijauskaitė
Šu Fu – Balys Barauskas
Bonza-karatistas – Vidas Jakimauskas
Kelneris karatistas – Darius Meškauskas
Karatistas bedarbis – Česlovas Judeikis
II moteris – Genovaitė Vaitiekaitytė
Premjera - 1991-06-13