Spektakliai
Dobilėlis penkialapis
Balys Sruoga
Dviejų dalių komedija
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Režisūra - Algimantas Pociūnas
Dailininkė – Rita Keldušytė
Vaidina:
Jonas Geležėlė – Eduardas Pauliukonis
Lynas Puskepalis – Sigitas Jakubauskas
Marcelinas Šeškas – Kęstutis Jankūnas
Antanas Šiaučiūnas – Gražvydas Udrėnas
Krizius Šnipščiūnas – Juozas Bindokas
Petras Pipynė – Vaclovas Tamašauskas
Gaidys – kaukė (paslaptis)
Magdusė Pipynienė – Lina Bocytė
Rožė Kumpytė – Danguolė Petraitytė, Nomeda Bėčiūtė
Agnė Skruzdelienė – Olita Dautartaitė, Jūratė Budriūnaitė
Teklė Bračgulienė – Irena Liutikaitė
Alžbutė – Virginija Jakštaitė
Premjera - 1999-05-09