Spektakliai
Revizorius
Nikolaj Gogol
2 dalių komedija
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Režisūra - Aidas Giniotis
Dailininkė – Laura Luišaitytė
Muzika - Ignas Juzokas
Antrasis režisierius – Vaidotas Žitkus
Šviesų dailininkas – Darius Malinauskas
Vaidina:

Gorodničius - Sigitas Jakubauskas

Anna, jo žmona - Jūratė Budriūnaitė, Danguolė Petraitytė, Inga Norkutė

Marja, jo duktė - Monika Geštautaitė, Elžbieta Mikolajūnaitė, Lina Gečaitė

Chlopovas, mokyklų inspektorius - Aurimas Pintulis

Liapkinas-Tiapkinas, teisėjas - Juozas Žibūda

Zemlianika, medicinos įstaigų vadovas - Juozas Bindokas

Špekinas, počtmeisteris - Romanas Dudnikas

Dobčinskis - Josif Baliukevič

Bobčinskis - Dalius Jančiauskas

Chlestakovas, valdininkas iš Peterburgo - Severinas Norgaila, Arnas Ašmonas

Osipas, jo tarnas - Antanas Venckus

Gibneris, vyr. gydytojas - Saulius Eduardas Pauliukonis

Gibner, jo žmona - Lina Bocytė

Pošliopkina, šaltkalvio žmona - Nijolė Mirončikaitė

Ivanova, puskarininkio žmona - Vilija Paleckaitė

Deržimordas, kvartalo viršininkas - Rolandas Dovydaitis

Svistunovas, policijos tarnautojas - Mindaugas Jurevičius

Miška, gorodničiaus tarmas - Inga Jarkova, Gintarė Ramoškaitė

Tiška, traktieriaus tarnas - Monika Šaltytė

Premjera - 2019-03-23