Spektakliai
Pinigėliai
Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė
3 veiksmų, 4 paveikslų komedija
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Režisūra - Regina Steponavičiūtė
Dailininkas - Galius Kličius
Muzikinis apipavidalinimas – Romualdo Lukošiaus
Vaidina:

Normantienė Marcelė – Elena Dauguvietytė‑Kudabienė (Kanada), Faustina Laurinaitytė

Normantas Jonas, jos sūnus – Gintaras Čajauskas

Raudonauskienė Julijona, dvarininkė – Marija Kalvaitienė (Kanada), Teresė Maliukevičiūtė

Raudonauskis Mamertas, jos sūnus – Juozas Bindokas

Raudonauskienė Kazimiera, Mamerto žmona – Virginija Jakštaitė

Karaitis Petras – Eduardas Pauliukonis 

Karaitienė Aldona, Petro žmona – Irena Liutikaitė

Karaitytė Birutė, jų duktė – Rasuolė Laurinaitytė

Sūrinskis Motiejus, Normantienės reikalų vedėjas – Sigitas Jakubauskas

Laukaitytė Magdalena, Normantienės tarnaitė – Olita Dautartaitė

Mikšas Ignas, gydytojas – Vladas Baranauskas

Rupeika Antanas, klebonas – Mykolas Dorofėjus 

Bučkis Kazimieras, burmistras – Juozas Žibūda

Statinis Povilas, nuovados viršininkas – Antanas Venckus

Premjera - 1992-11-05