Spektakliai
Senojo gluosnio pasakojimai
Vlado Dautarto novelių romano „Senojo gluosnio pasaka“ motyvais
Dviejų dalių pjesė
Juozo Miltinio dramos teatras
Režisūra - Julius Dautartas
Dailininkas – Kęstutis Vaičiulis
Muzika - Raimondas Januškevičius
Vaidina:

Juozas Vilutis – Jonas Garliauskas / Laimutis Sėdžius
Jurgis Vilutis – Rimantas Jovas
Petronėlė Vilutienė (Jurgio žmona) – Eleonora Koriznaitė
Vilučių vaikai – Nerijus Mažulis, Lukas Mažulis / Mantas Kvietkauskas, Eimantas Lapinskas
Povilas Kurys – Romualdas Urvinis
Morta Kurienė – Gražina Urbonavičiūtė
Kurių vaikai – Romas Davidonis, Rokas Davidonis, Aurimas Mockus / Džiugas Juzėnas, Tomas Norvaišas, Gedmantas Riauba
Anupras Saladžius – Albinas Kėleris
Agota Saladžiuvienė – Laimutė Mališauskaitė
Saladžių vaikai – Domantas Kėleris, Marija Sprauniūtė / Morta Motuzaitė, Andrius Juzėnas
Jonas Vainys – Valerijus Jevsejevas
Ona Vainienė – Laura Lolita Martinonytė, Eleonora Matulaitė
Česius Valaitis – Vidmantas Fijalkauskas / Robertas Zimblys
Valaitienė, Česiaus motina – Irena Vasiulytė
Antanas Domantas – Enrikas Kačinskas
Juzė Domantaitė – Ligita Kondrotaitė
Karusė Domantaitė – Vilmira Šamparaitė / Asta Preidytė
Keltininkas Vincelis – Rimantas Pazikas
Galinė Dominyka – Eugenija Šulgaitė, Regina Astrauskaitė / Eleonora Matulaitė
Teta Rozalija – Dalia Melėnaitė / Vita Šiaučiūnaitė
Kapitonas Titas Degutis – Vaclovas Blėdis, Robertas Zimblys / Almantas Vaišnys
Stefanija Degutienė – Danutė Vidugirytė / Justina Jukonytė, Jolita Skukauskaitė
Zelmanas – Rimantas Teresas
Kasparas Čiulada – Algirdas Paulavičius
Antosė Čiuladienė – Regina Kairytė
Baltrus Čiulada – Eugenijus Grigaliūnas, Donatas Juzėnas / Darius Petkevičius
Monikutė – Asta Preidytė / Toma Razmislavičiūtė
Vincas – Laimutis Sėdžius / Evaldas Stokė
Kunigas – Julius Tamošiūnas
Zakristijonas – Petras Kežys
Sielininkai: Rudolfas Jansonas, Vytautas Kupšys
Cirko artistai: Donatas Juzėnas, Eugenijus Grigaliūnas

Premjera - 1997-10-04, atnaujinta 2008-06-14