Spektakliai
Čičinskas
Kostas Ostrauskas
Dviejų dalių Upytės pasiuntinio lavono komedija, vaidinama be pertraukos
Šiaulių dramos teatras
Režisūra - Rolandas Atkočiūnas
Dailininkas – Sergejus Bocullo
Choreografija - Janina Kėželienė
Vaidina:

Čičinskas – Pranas Piaulokas
Zakristijonas – Sigitas Jakubauskas
Pulkininkas – Juozas Bindokas
Ekspertas – Gražvydas Udrėnas
Panos, arba mergos: Lina Bocytė, Silvija Povilaitytė, Rimanta Vaičekonytė

Premjera - 1995-04-22