Spektakliai
Eina gyvenimas
2-oji dalis
Pagal Vinco Mykolaičio-Putino romaną „Altorių šešėly“
Alytaus miesto teatras
Režisūra - Arvydas Kinderis
Scenografija - Artūras Šimonis
Kostiumai - Marija Rubavičiūtė
Muzika - Martynas Bialobžeskis
Plastikos režisierius – Algis Mažeika
Vaidina:
Kalnynų parapijos vikaras Liudas Vasaris – Arnoldas Jalianiauskas, Marius Sadauskas
Kalnynų parapijos klebonas Platūnas – Tomas Vaisieta
Kalnynų parapijos vikaras Jonas Stripaitis – Evaldas Leskauskas
Klebonijos tarnaitė Julė – Ona Gudaitytė
Piktupio Andrius – Tomas Kunčinas
Liucė Brazgienė – Erika Jasinskaitė
Daktaras Brazgys – Eimutis Kvoščiauskas, Marius Sadauskas
Baronas fon Reinek – Ferdinandas Jakšys, Vidas Vaškius
Baronienė fon Reinek – Inesa Pilvelytė, Aušra Štukytė
Baronienė Sokolina – Loreta Liausaitė
Šlavantų parapijos klebonas – Vidas Vaškius
Prelatas Girvydas – Arvydas Kinderis
Kunigas Laibys, Naujapolio gimnazijos kapelionas – Eugenijus Rakauskas
Kozinskis (jaunas dabita) – Tomas Kunčinas
Panelė Kozinska – Eglė Juškaitė
Kunigas Petras Ramutis – Jonas Gaižauskas
Inžinierius Gruberis – Jonas Gaižauskas
Kūma – Eglė Juškaitė
Dvaro tarnaitė – Gintarė Sakalauskaitė
Premjera - 2005-11-10