Tylos! Į sceną žengia debiutantai

2009 05 26 Menų faktūra

aA

Praeitais metais nelabai tyliai prasidėjęs debiutų festivalis „Tylos!", kuriame buvo pristatyti dešimties  Rimo Tumino studentų režisierių darbai, šiemet tęsia tradicijas.  Menų spaustuvėje birželio 9-14 d. tylos ir dėmesio prašys Gintaro Varno vadovaujamo kurso studentai, kurie šiemet baigdami Lietuvos muzikos ir teatro akademiją žiūrovų teismui pateiks savo diplominius darbus.

Kursas per ketverius mokslo metus gerokai sumažėjo: iš 20 studentų liko 9, tačiau pasak režisieriaus Gintaro Varno, „turbūt tai reiškia, kad liko gabiausieji, darbščiausieji, kūrybingiausieji". Nors akademijoje kurso reputacija dvejopa - viena vertus, puikus, darbštus ir talentingas, kita vertus - įžūlus ir arogantiškas, kurso vadovas teigia arogancijos nepastebįs, o tai, kad studentai turi savo nuomonę ir nebijo jos išsakyti, yra  reiklūs sau ir kitiems, - jam patinka.

2007 m. gruodį įkurtas teatras „Utopia" - tai režisieriaus ir kurso namai, kuriuose nėra scenos, erdvių repeticijoms ir dotacijų, tačiau visus į priekį veda galingas kredo:  „Neįmanoma paversti įmanoma!" - sukurti kitokią teatro realybę.  Gintaras Varnas tikisi, kad šie aktoriai taps puikia jaunąja teatro karta, turinčia savo veidą, kad jie ir toliau tikės utopinėmis „Utopios" idėjomis ir kurs stebuklingus spektaklius.

„Tylos!" šiemet žiūrovams dovanoja keturis bendrus kurso darbus: „Dekalogą", „Žvaigždžių krušą", „Šekspyriadą" (rež. Gintaras Varnas) ir „Medėjos vaikus" (rež. Antanas Gluskinas). Šalia jų bus pristatyti ir du individualūs darbai: Vainius Sodeika parengė spektaklį „Pamišėlio užrašai" pagal N. Gogolį, o Vidas Bareikis - „Vakarą su knyga" pagal M.Bulgakovo romaną „Meistras ir Margarita". Šie darbai, pasak Varno, gimė iš užduočių interpretuojant rusų klasiką. O įdomi Šekspyro medžiaga, nepanaudota „Šekspyriadoje", bus pristatyta pavadinimu „Ketvirtas veiksmas (ištraukos)". Festivalio uždarymui - uždaras vakaras-koncertas „Omletas", kuriame dalyvaus visas kursas - o jo sudėtyje ir vienas įdomiausių lietuviškos muzikos reiškinių „Suicide DJs".

Bilietų į renginius galima ieškoti „Tiketoje", išsamesnės informacijos - www.menuspaustuve.lt.

Menų spaustuvės ir teatro „Utopia" inf.Debiutų festivalio „Tylos!"programa

Birželio 9 d. 17 val. (Antradienis)          

N. Gogolis

PAMIŠĖLIO UŽRAŠAI

Spektaklio kūrėjas Vainius Sodeika

Menų spaustuvės Kišeninė salė

Bilietai platinami www.Tiketa.lt ir prieš spektaklį Menų spaustuvės kasoje

Bilietų kaina : 15 Lt

Trukmė: 50 min.

Informacija tel. 8610 47 417

 

Birželio 10 d. 19 val. (Trečiadienis)

G. Labanauskaitė, G. Varnas

ŽVAIGŽDŽIŲ KRUŠA

Režisierius Gintaras Varnas

Menų spaustuvės Juodoji salė 

Bilietai platinami www.Tiketa.lt ir prieš spektaklį Menų spaustuvės kasoje

Bilietų kaina : 20-25 Lt

Trukmė: 3 val.

Informacija tel. 8610 47 417

 

 

Birželio 11 d. 19 val. (ketvirtadienis)

A. Liuga. G. Varnas

DEKALOGAS

Režisierius Gintaras Varnas

Menų spaustuvės Juodoji salė

Bilietai platinami www.Tiketa.lt ir prieš spektaklį Menų spaustuvės kasoje

Bilietų kaina : 20-25 Lt

Trukmė: 2:30 val.

Informacija tel. 8610 47 417

 

Birželio 12 d.   17 val.  (Penktadienis)

Pagal W. Shakespeare´o pjeses

ŠEKSPYRIADA

Režisierius Gintaras Varnas

Valstybinis Jaunimo teatras

Bilietai platinami Valstybinio Jaunimo teatro kasoje Kasos tel. (8 5) 2616126 ir internetu  www.jaunimoteatras.lt

Bilietų kaina : 50, 45, 30 Lt

Trukmė 4:20 val.

 

 

Birželio 13 d.  16 val. (Šeštadienis)

S. Osten, P. Lysander

MEDĖJOS VAIKAI

Režisierius Antanas Gluskinas

Menų spaustuvės Juodoji salė

Bilietai platinami www.Tiketa.lt ir prieš spektaklį Menų spaustuvės kasoje

Bilietų kaina : 15-20 Lt

Trukmė: 1:10 val.

Informacija tel. 8610 47 417

 

Birželio 13 d. 19 val. (Šeštadienis)

Pagal M. Bulgakovo romaną „Meistras ir Margarita"

VAKARAS SU KNYGA (ESKIZAS)

Režisierius Vidas Bareikis

Menų spaustuvės Kišeninė salė

Bilietai platinami prieš spektaklį Menų spaustuvės kasoje

Trukmė: 1 val.

Informacija tel. 8610 47 417

 

Birželio 14 d. 16 val.  (Sekmadienis)

KETVIRTAS VEIKSMAS (IŠTRAUKOS)

Menų spaustuvės Kišeninė salė

Įėjimas laisvas

Anonsai