Laikinai einantysis paskyrė amžinai vadovaujančiuosius

2006 06 15

aA

Algirdas Latėnas. Nuotrauka iš www.jaunimoteatras.lt

Šiandien Kultūros ministerijoje vykusiuose konkursuose eiti Valstybinio jaunimo teatro ir Šiaulių dramos teatro vadovų pareigas buvo apsvarstytos kandidatūros ir paskirti eiti pareigas ankstesnieji vadovai.

Komisiją sudarė laikinai einantis Kultūros ministro pareigas Vladimiras Prudnikovas, ministerijos sekretorius Juozas Širvinskas, Profesionalaus ir mėgėjų meno skyriaus vadovė Irena Seliukaitė, to paties skyriaus vyresnioji specialistė Rasida Žygienė, Teisės ir personalo skyriaus vedėja Sigutė Pučienė, Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja Veronika Virganavičiūtė.

Antanas Venckus. Nuotrauka iš www.sdt.lt  
Į Jaunimo teatro vadovo vietą pretendavo du kandidatai – Algirdas Latėnas ir Ervinas Koršunovas. Daugiausia komisijos balsų surinko Algirdas Latėnas. Jis Jaunimo teatrui vadovauja nuo 1997 m.

Konkurse į Šiaulių dramos teatro vadovo vietą dalyvavo trys pretendentai – režisierius Algimantas Pociūnas, dabar vadovaujantis teatrui aktorius Antanas Venckus ir režisierius Albertas Vidžiūnas. Daugiausia komisijos balsų surinko Antanas Venckus. Nauja penkerių metų kadencija jam taip pat bus jau trečia.

Prieš pokalbį su komisijos nariais pretendentai turėjo parengti penkerių metų perspektyvinę teatro kūrybinės veiklos programą, atspindinčią teatro nuostatuose numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimą. Kūrybinėje programoje turėjo būti aptarti teatro struktūros formavimo ir veiklos principai, teatro nuostatuose numatytų uždavinių įgyvendinimo būdai  ir veiklos perspektyva, Lietuvos kultūros ir meno laimėjimų pristatymas užsienio šalims ir analogiškos srities  užsienio šalių  teatro pasiekimų pristatymas Lietuvos visuomenei (numatomi bendri projektai ar dalyvavimas teatrui aktualiuose projektuose), privačių rėmėjų indėlis ir vaidmuo, įgyvendinant numatomą teatro kūrybinę programą.

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos ir Menų faktūros inf.

Naujienos