Julija Skuratova

Julija Skuratova gimė 1974 m. 2000 baigė scenografijos studijas Vilniaus dailėss akademijoje. 2004 stažavo Varšuvos A. Zelwerowicziaus teatro akademijos Balstogės Lėlių teatro fakultete. Nuo 2005 Vilniaus dailės akademijos scenografijos specialybės aspirantė. Nuo 2006 ten pat dėsto kompoziciją ir lėlių technologiją. Surengė parodų.

 

Darbai teatre