Agnė Rimkutė

Agnė Rimkutė gimė 1971 m. Vilniuje. Baigė scenografijos studijas vilniaus dailės akademijoje. Studijavo architektūrą Vilniaus statybos technikume ir Vilniaus dailės akademijoje. Sukūrė kostiumų vaidybiniams kino filmams.

Darbai teatre